Oprettelse af priser – ny prisside

Oprettet af Robert Holm, Ændret den Fri, 02 Feb 2024 kl. 09:26 AM af Robert Holm

Det er muligt at styre priser for de enkelte emner, enten overordnet dvs. som standardpriser, som kan anvendes på tværs af emner, eller specifikke priser for de enkelte emner.

Vigtigt: husk at når der defineres priser, så skal perioden altid slutte dagen før, den næste periode begynder, og der må ikke være overlap på perioderne. 
Dvs. defineres en uge-periode fra fredag d. 1/1 til fredag d. 21/1, så sluttes perioden torsdag d. 20/1, hvorefter en ny periode defineres fra fredag d 21/1 og frem.Overordnede priser/standardpriser

Indsæt priser overordnet, som de enkelte ferieboliger kan nedarve, hvis de alle i gruppen har smme priser.

Gå til Administration, System og vælg Book/Res. typer.

Nu listes alle de emnetyper, der er oprettet, og som der kan redigeres priser for.


Du vil nu kunne se de forskellige bookingtyper, og kan nemt se, hvilke der er aktive - og altså bliver brugt - ude til højre. Klik på en bookingtype for at se mere og for at oprette priser. 

 Hvis ikke typen allerede er defineret med hensyn til skiftedage etc. så gøres dette først:

Husk at sætte hak i Aktiveret!Fra og Til:
Felterne her bruges til at beregne de datoer, der vises, når man booker, således at brugeren får at vide, hvis han booker en weekend, at han har booket fra f.eks. fredag kl. 12, til søndag kl. 10.

Denne type kan bookes ... uger frem fra dags dato:
Brug dette felt til at definere, hvor tæt på en lejeperiodes start, der kan bookes.
Det vil sige, at hvis grænsen er sat til 2 uger, vil muligheden for at reservere/booke denne type kun være, når der er mindre end 2 uger til lejeperiodens start. Er den sat til ubegrænset som her, vil typen kunne bookes hele tiden.

Funktionen anvendes, hvis man på det enkelte emne og den enkelte type, ønsker en helt speciel regel omkring, hvor langt ude i fremtiden, en booking skal være mulig.


Klik på Gem for at gemme bookingtypen.Herefter oprettes nye priser/perioder:

Klik på Tilføj prisperode for at oprette en ny periode.

 


Angiv, hvornår prisen er gældende fra og til under felterne Periode start og Periode slut.

Skriv herefter den gældende pris. Husk at definere prisen som hele kroner.


Klik på Gem for at gemme og vende tilbage til prissiden.


Samme proces gælder under de enkelte emner, hvor der kan defineres specifikke priser/perioder for den enkelte feriebolig.


Husk når dette gøres, så skal der sættes hak i "Overskriver standard" for den enkelte type, man vil aktivere og bruge sine egne priser på.

 

Priser på enkeltdage

Under Periode defineres prisen for leje af enkeltdage.

 

Vælg hvor mange dage, der skal kunne bookes - her er der således valgt, at brugerne kan booke mellem 1 og 7 dage.

Vælg start- og slutdato og indsæt prisen for den enkelte dag. du kan selv bestemme om hver dag skal koste det samme, eller om nogle af dagene skal være dyrere end andre.

Klik på Gem for at gemme perioden.


Rabat

Det er nu også muligt at give en rabat, når der lejes et vist antal enkeltdage. Her er det for eksempel muligt at give en rabat, når der lejes 7 enkeltdage, således at prisen for 7 enkeltdage bliver det samme som prisen for en uge.

Når du har oprettet en pris under ”Periode”/”Dynamisk periode”, klik da på Rediger ud for prisen.
Nederst kan du tilføje en eller flere rabatter. Indsæt det beløb rabatten skal udgøre og hvor mange dage man skal booke for at få rabatten.

Eksempel:
Opretter du en rabat på kr. 275,- ved 7 dage, vil brugeren altså få et nedslag i lejeprisen på kr. 275,- hvis der bookes 7 dage eller derover.

 


Priser på abonnement

Sæt flueben som på billedet og tryk Gem. Herfter kan du oprette prisperiode ved at trykke på Tilføj prisperiode knappen.


Var denne artikel nyttig?

Fantastisk!

Tak for din feedback

Beklager, at vi ikke var nyttige

Tak for din feedback

Fortæl os, hvordan vi kan forbedre denne artikel!

Vælg mindst én af grundene
Captcha-bekræftelse er påkrævet.

Feedback sendt

Vi sætter pris på din indsats og vil forsøge at rette artiklen